- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Hovedkontor

Sentralbord

Gjermund Vian

Daglig leder

Marte Nygård

Lønn og regnskap

Monica Kleffelgård Hartviksen

Informasjons- og kvalitetsleder

Grethe Isaksen

Sekretær

Marianne Flaaten

Administrasjonssekretær

Stig-Tore Benjaminsen

Driftsleder

Dag Arne Eltoft

Fagarbeider

Fritz Kaspersen

Maskinfører

Geir-Tore Nilsen

Fagarbeider

Jan Henrik Pettersen

Maskinkjører

Odd Arne Rasmussen

Stasjonsansvarlig

Iren Markussen

Vektoperatør

Anders Iversen

Stasjonsansvarlig

Mareno Arntsen

Vektoperatør

Lars-Åge Larsen

Stasjonsansvarlig

Frank Johansen

Prosjektleder

Sebastian Nicolaisen

Vektoperatør

Marit Gressetvold

Koordinator for strand- og kystrydding

Anders Hauge Løge

Miljøingeniør