osan_hall_200

Ny hall på Svolvær Miljøstasjon

Nå er endelig ny hall for farlig avfall, papir og plast på plass på Svolvær Miljøstasjon.