no Norwegian
Meny

Verdens miljødag 5.juni

I regi av FN arrangeres verdens miljødag i dag. Tema for dagen er «Think – Eat – Save», som stimulerer til bærekraftig utvikling sammen med sunne miljøtiltak. En dag, for å vekke verdens befolkning til handling 365 dager i året!

Som menneske må vi ha mat, fordi det er gjennom maten vi får proteiner, vitaminer og mineraler til å vokse, utvikle oss og fungere i hverdagen. Om hva som er den mest optimale dietten, strides de lærde, men alle er enige i at det er forskjell på «riktig mat og feil mat».

Men for å få «riktig» og næringsrik mat, trenger vi gode råvarer som vokser av jorda og vannet rundt oss. Maten vi høster blir derfor ikke bedre enn kvaliteten på jordsmonnet og vannet som benyttes.

Derfor er det veldig viktig at vi tar vare på rent vann, og sørger for en ren og næringsrik jord. Dette er et ansvar som hver enkelt har. Både du og jeg må ta ansvar, i tillegg til myndigheter. Vi trenger et økosystem i balanse, hvor man tenker langsiktig, og hvor man er forsiktig med blant annet sprøytemidler.

Ren og trygg mat er også avhengig av at vi tar ansvar for ikke å forurense rundt oss. Hvis man eksempelvis brenner et søppelbål vil miljøgifter ville kunne være i aske og bålrester som bli liggende igjen og på den måten komme ned i jordsmonnet, samt i røyk og aske vil bli blåst avgårde med vinden og havne i havet, i lufta eller et annet sted.

Med andre ord, hvis vi vil SPISE trygg og smakfull mat både i morgen, og resten av fremtiden – må vi TENKE hvordan vi avhender avfall og etterlatenskaper, men også at vi har nok, ved å SPARE på ressursene, og ikke sløse.

Overforbruk av jorda fører til utarming, og det å kaste mat er sløsing. Mange mennesker sulter i verden. Vi har opplevd sult i Norge også, på starten av forrige århundre var Norge et av de fattigste land i Europa. I snitt kaster vi 1/4 av maten vi kjøper, mat som inneholder næringsstoffer som er verdifulle for at grønt igjen skal vokse opp og gi næring. Derfor er vi også veldig stolte av at vi komposterer matavfallet i Lofoten Avfallsselskap!

UNEP definerer Grønn økonomi på følgende måte:

«En økonomi som resulterer i økt menneskelig trivsel og sosial likhet, samtidig som den betydelig reduserer miljørisiko og økologiske fotavtrykk»

Les også siste LAS Miljønytt, her har vi blant annet skrevet om «Bærekraftige liv»

Noe du ikke finner?