no Norwegian
Meny

Vedr. anleggsarbeid i Haugen

Ved vårt anlegg i Haugen utvides i disse dager området for håndtering av kompost fra matavfall fra husholdningene. I tillegg skal området benyttes for mottak av trevirke. Utvidelsen er gjort for å effektivisere driften ytterligere.

I forbindelse med utvidelsen vil det bli omlegging av rør og avløp, og i denne perioden må det derfor påregnes at avrenningen (vann) fra komposteringsområdet vil renne direkte ut i elva. Elva vil se misfarget ut, men til orientering er ikke dette farlig, da det kun er organisk innhold som renner og som er rikt på næringsstoffer. Det er med andre ord helt trygt. Rørene blir satt på plass så fort dette lar seg gjøre. Til vanlig renner dette vannet ut i havet.

Anleggsarbeidet i sin helhet vil fortsette ennå noen uker.

 

 

Noe du ikke finner?