- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Tromsøpalmen skal ikke i hageavfallet

Kampen mot uønskede planter er i gang i Lofoten, og å sørge for at hverken røtter eller frø havner i hageavfallet, og dermed i komposten er viktig. Røtter kan ødelegges ved å tørke i sollyset, og plantene kan taes før de kommer i frø, og det er noen arter som er mindre velkomne enn andre. De artene som er uønsket er:
*Lupin
*Tromsøpalmen
*Kjempebjørnekjeks
* Sitkagran/Lutzgran
*Parklirenke (Slirenkearter)
*Kjempespringfrø
*Rynkerose

Disse artene må ikke legges i hageavfallet som de er, men må «drepes» først. Når plantene har frø, må de leveres som restavfall.

Også kartlegging er i gang i Vågan, men regner med at andre også kan delta i arbeidet med å registrere forekomster på www.artsobservasjoner.no.

Mer om arbeidet kan du lese på Lofotposten   

Mer om hagerømlinger og rødlistede planter 

Se også svartelistede arter i Artsdatabanken