- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Tømmeruter i Vestvågøy 2017

 Rutenr: Ruteforklaring Tømmedag Merk:
Vestvågøy 03
tommekalender2017_3
F.o.m. Storeidet (bonde Fosse), Tussan, Skreda, Offersøy, Voie,Uttakleiv, Vik, Haukland, Leitebakken og fram til krysset på Høybakken (Åsen), videre Bø, Rise og Ostad. Siste hus Skjerpen Regnskap og Arne R. Danielsen. Torsdager RM: 13.4 flyttes til 10.4
PM: 25.5 flyttes til 22.5

Vestvågøy 04

tommekalender2017_4
F.o.m. Fyglekrysset v/Fygle skole, Berg, Mortsund,
Ure, Sennesvik, Finstad, Skifjord t.o.m. Smorten
(rundt Valberg).
Onsdager
Vestvågøy 05
tommekalender2017_5
F.o.m. Skjerpen, Eltoft, Unstad, Tangstad, Eggum,Bøstad, t.o.m. hytta hos Cato Barth. Fredager  RM: 14.4 flyttet til 11.4
Vestvågøy 06
tommekalender2017_6
F.o.m. gammel søppelfylling i Skifjord, Myklevik,Helle, hele Stamsund og rundt Steinevegen, t.o.m.alle hus helt ned til krysset i Storfjorden(inkl. Katolikergården). Tirsdager  RM: 4.4 flyttet til 6.4

Vestvågøy 07

tommekalender2017_7

F.o.m. Hagskaret, Fygle, Leknes, Dønnvoll, Storeidet(ned til bommen på gamlevegen), Bolle, Himmelstein,Skulbru og til krysset inn til Leitebakken. Onsdager PM: 17.5 flyttet til den 15.5

Vestvågøy 08

tommekalender2017_8

Ruta omfatter Gravdal f.o.m. alle hus tilhørendeKirkevegen og Risaksla. Videre hele Gravdal og Sund,stopp ved gammelveg v/Storeidet, E 10 vestover.(Ikke Listubben og Bratten m.fl.). Torsdager PM: 6.4 flyttet til 4.4
Vestvågøy 09
tommekalender2017_9
Ruta omfatter Gravdal f.o.m. Listubben og Bratten,første stikkvei til høyre etter Risaksla og viderehele søndre del av Gravdal mot Gjerstad og hele Ballstad. Fredager PM: 2017 flyttet til 2.1

Vestvågøy 10

tommekalender2017_10

F.o.m. Torvdalshalsen, ytre og indre Borgfjord (rundt Pollan),Ramberg, rundt Haveren, Alstad, Grundstad ogt.o.m. fram til Sundklakkbrua. Fredager   RM: 14.4 flyttet til 11.4

Hjelp oss å gjøre landet vårt mindre giftig 5