no Norwegian
Meny

Nyttige linker

Når det gjelder forskning på miljø og ny informasjon – er det en kontinuerlig informasjonsstrøm. For å holde deg best mulig oppdatert, kan det være en fordel å følge med på nettet.

 

Senter for klimaforskning

 

Miljøstatus i Norge

 

Klima- og forurensningsdirektoretet (Klif, tidligere SFT)

 

Naturressurser og miljø (SSB)

 

Arbeide for økt økologisk forståelse og vern av natur, miljø og helse (bellona.no)

 

Norges Naturvernforbund (naturvern.no)

 

Natur og ungdom

 

Luftkvaliteten i Norge

 

Nyheter om forskning på mangt og mye

 

 

 

Utdanning og skolemateriell over internett

Barnas miljøorganisasjon (miljoagentene.no)

Miljøskole og erfaringer (loop.no)

 

 

Næringsliv og miljø

Samling av offentlige og private aktører til faglig utvikling (avfallnorge.no)

Grønt Punkt Norges innsamlings- og gjenvinningsvirksomhet (grontpunkt.no)