no Norwegian
Meny

Avfallspyramiden

Avfallshierarkiet er en figur som illustrerer prioriteringene i norsk avfallspolitikk og EU’s rammedirektiv for avfall. Avfall skal behandles så nær toppen som mulig.

 

Følg linken, og du kommer til en interaktiv presentasjon av Avfallspyramiden. Egner seg godt i undervisningssammenheng og er innom flere pensum i lærerplanen. La deg inspirere, motivere og øke din kunnskap om hva vi kaster, og hvordan vi heller kan gi «søppel» verdi og anvendelse, mens vi samtidig sparer jordens ikke-fornybare ressurser.