- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Tekniske problem – rute 1b Reine

På grunn av tekniske problem på renovasjonsbilen på rute 1b med papir og våtorganisk/matavfall har ikke alle fått tømt i dag. Dette gjelder stikkveier fra hovedveien på strekningen Reinehalsen og østover til Hamnøy. De som ikke får hentet i dag, får ny mulighet på mandag 27. februar. Vi beklager forsinkelsen.