no Norwegian
Meny

Strandryddeuka 2012, endelig ferdig!

Om hastverk er lastverk, må da strandryddeuka være en suksess?! Årets strandryddeuke varte og rakk fra mai og helt til nå, og endte opp med et resultat på 20750 kg! Legger vi dette sammen med forårets restulatet på 13090 kg, så må det da virkelig begynne å monne blant fjæresteinene?

Marint avfall er et globalt forsøplingsproblem, og størst konsekvense har det nok for de som bor i havet, og de som har vinger og lever av det de finner der. Og for deres skyld, et det så viktig at vi har et rent hav.  Vi mennesker liker også at det er fint rundt oss, vi liker å nyte ren natur – og å spise ren mat. Og selv om ingen kan gjøre alt, så kan alle gjøre noe – og 742 fantastiske lofotinger har i år engasjert seg i å rydde langs strender og kystlinje. Det er en svært så bra dugnadsinnsats som kommer mange til gode.

 

8,3 mil kystlinje har blitt ryddet, i følge deltagernes egne opplysninger. Og det må vi få lov å være stolte av. Det marine avfallet er ikke spredd likt over alt, men kommer gjerne inn på bestemte steder – og med jevnt tilsig. I Lofoten telte vi tilslutt 61 ryddeaksjoner som ble registrert i regi av Strandryddeuka. Her har vi også ganske gode tall på hva som blir funnet.

Dette er vår 15 på topp liste:

2011 2012 endring
1 Udefinerbare plastbiter* 637 7674 7037
2 Tau (under 50 cm) 2715 4073 1358
3 Isopor* 253 3597 3344
4 Korker (plast og metall)/lokk 1427 2304 877
5 Tau (over 50 cm) 1297 1967 670
6 Drikkeflasker(plast) 858 1962 1104
7 Pakkebånd/strips 2425 1838 -587
8 Plastflasker (mat/husholdning) 2313 1361 -952
9 Plastposer 1175 1125 -50
10 Bøyer og flottører 439 991 552
11 Patronhylster 170 621 451
12 Olje-/bensinkanner 308 575 267
13 Oppvaskmiddelflasker 627 571 -56
14 matemballasje/takeaway/ 224 515 291
15 Engangstallerken, bestikk, kopper, glass 197 489 292

* Stod ikke oppført på skjema i 2011, bare påført av enkelte deltagere.

Plastflasker og drikkeflasker må nesten sees i sammenheng.

Tellingene gir et godt bilde av hva som finnes ute i havet, og på strendene. Men det er uendelig mange udefinerebare plastbiter av både hard og myk plast.

Ved å ha disse kvantitative tallene, håper vi at arbeidet med oppryddingen kan bidra til å indentifisere kilder og situasjoner der avfallet oppstår.  For det nytter ikke bare rydde, man må se til at det ikke kommer noe nytt også.

 

Noe du ikke finner?