no Norwegian
Meny

St.Hans feiring – sjekk hva du kaster på bålet

Pølser med masse dioksiner og PCB frister ikke noen, og derfor er det så viktig at man kun hiver rent trevirke på bålet. Og selv om du kanskje medbringer egen grill for mer snadder mat, så kan røyken blåse både hit og dit og bringe med seg ting du hverken vil puste inn, spise eller få i egen hage (eller naboens).

 

På St.Hans bålet har det en tendens til å komme både gamle møbler, sponplater og malt plank (og forhåpentligvis er stadiet med bildekk og trykkimpregnert over for lengst) i tillegg til fjorårets juletre, paller, kvist og ren plank.

 

Når du nå skal finne frem brenselen til midtsommersfesten, som forøvrig også feires for å minnes fødselen til døperen Johannes, husk da at maling (også på treverk) kan inneholde bly og PCB (kilde: Avfallsforum Rogaland) , impregnert trevirke kan inneholde krom, arsen og kobber – og kresot kan inneholde PAH (kilde:byggogbevar.no).

 

Er du usikker? bruk FØRE-VAR PRINSIPPET!

 

For røykgasser og flyveaske blir ikke bedre enn det man putter på bålet, og selv blandet avfall er sammensatt av grunnstoffer som ved en forbrenning vil spaltes, endres eventuelt danne nye sammenesetninger, herunder dioksiner, tungmetaller og karbondioksid.

 

Alle tungmetaller er giftige i riktig mengde, og er ikke noe særlig å få inn i vårt kretsløp.

 

For at dioksiner skal dannes, så trengs det klor, men klor er jo overalt, til og med i havsalt (NaCl)! Plasttypen PVC avgir mye klor hvis den brenner – og produksjonen av dioksiner er opptil 10.000 ganger høyere enn et godkjent forbrenningsanlegg.  Det dannes minst dioksiner ved en jevn forbrenningstemperatur på 850 grader celsius, mens det dannes mest ved 325 grader celsius (kilde: Rasmus Eisted/EEA). Et godkjent forbrenningsanlegg har også elektrofilter, samt kjemisk og mekanisk rensing før røyken slipper ut i det fri.

 

Plastproduktet på bålet er FY uansett! Plast er et syntetiske materialet som er bygget opp av hydrokarbonforbindelser dannet ved rafinering av råolje og naturgasser, og finnes ikke naturlig i naturen.  Den finnes i mange forskjellige for former, som PVC, EPS (isopor), PP og PET for å nevne noe. Isopor kan være laget med hydrofluorkarbon, og myk PCV kan være tilsatt ftalater, mens plast i elektroprodukter gjerne inneholder brommerte flammehemmere. Når plast forbrenner ved lave temperaturere eller med liten tilgang på oksygen, kan det lett dannes PAH, sot og karbonmonoksid(CO). Polyuretan kan også avgi blåsyreforbindelser epoksyplast som avgir sterkt allergifremkallende og slimhinneirriterende gasser. Les mer om konsekvensen av eksponering for disse miljøgiftene. (kilde: plast (Store medisinske leksikon) I Store norske leksikon. Hentet fra: https://snl.no/plast)

 

 

Klima- og forurensningsdirektoratet oppfordrer også!

 

Og tilslutt så ønsker vi en god og trygg St. Hans feiring!

 

Noe du ikke finner?