- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Spøkelsesgarn

torsk_200Kasserte og tapte fiskeredskaper som garn, line, tau og teiner utgjør en forsøpling i havet vårt. Det er ikke bare i Stillehavet dette skjer, men også i våre farvann! Fangstredskapene fortsetter sin «jobb», med å fange fisk og sjødyr som dør -og blir liggende å råtne i garnet. Fiskeridirektoratet jobber kontinuerlig med å rydde opp tapte fiskeredskap og rensket i fjor opp over 1000 garn av ulike typer og alder, 97 kongekrabbeteiner og ca. 14 000 meter endetau, ca. 8000 meter snurrevadtau og omtrent 5500 meter line! Det vi kaller «spøkelsesgarn», reduserer faktisk fiskebestanden og utgjør en fare for båter/sjøferdsel. (Fiskeridirektoratet) Tenk deg…

 

.. at selv om hele 640.000 tonn garn og annet fiskerutstyr mistet årlig i sjøen av verdens fiskeflåter, utgjør det bare en liten del av det totale avfallet som havner i havet (10%) (abcnyheter) . I våre farvann er det imidlertid såkalt «søppel fra aktiviteter til havs» en betydelig kilde (Kretsløpet, 1/2011). Derfor er det viktig at vi gjør noe. Fiskeridirektoratet ber om at alle tap av fiskeriredskap blir meldt til Kystvaktsentralen.

 

tarzanfiskI Kretsløpet (1/2011) er det en artikkel om hvordan enkelte strender i Tromsø ser ut. Iverksetting av organisert rydding gav et resultat 110 svartsekker/søppelsekker med avfall (fordelt på 24 skoleelever, 2010), og resultatet i avfallssammensetningen levner ingen tvil om at fiske og oppdrett er store kilder for maritimt avfall her i nord.

 

For å lese mer om plast forurensning i havet forsøk gjerne følgende linker:

OSPAR Commisjon  – som jobber for å bevare og beskytte havet i Nord-Øst Atlanteren og dens ressurser

Nofir – Norsk Fiskeriretur – som bidrar med å finne løsninger for at miljøet i havet skal bli bedre.

Fiskeridirektoratet – som i 2010 tok opp 30 kilometer med garn

Kretsløpet – som er tidsskrift for avfall og gjenvinning

Det arktiske system – litt om konsekvenser av forurensning og utslipp av giftige stoffer, og mye mer.  

 

Hvordan er det egentlig i Lofoten?

Vi tar gjerne i mot tilbakemelding på dette.

 

Og vi tar selvfølgelig i mot garn, tau, liner og oppdrettsringer og mærer her hos Lofoten Avfallsselskap.

Og for orden skyld: evolusjonen gir neppe lykkelige «Tarzanfisk» som svinge seg i gamle tau og garn i havet. Da er det mye lettere og tryggere å gjenvinne!