- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Sett gjerne ut flere papirsekker!

papirsekk_200_webDet er lov å sette ute flere papirsekker per papirinnleveringen. Det er imidlertid å foretrekke at sekken ikke veier mer enn 20 kg. 

 

Dette for å skåne ryggen til de som skal løfte en del sekker i løpet av dagen. Du kan kaste aviser, skrivepapir, magasiner, ukeblad, rekalme, kartonger (eks pizza, sauspakker etc.), telefonkataloger, pappesker og drikkekartonger. For å delta i kartonglotteriet, må du brette minst 6 kartonger inn i den 7. og skrive navn og telefonnummer på. Denne kan legges direkte i papirsekken.

 

Husk at julepapir er restavfall.