- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Rute 16

Forsinkelser i dag grunnet føreforhold og gravearbeid.

 

De innerste husene (fra nr 5 og innover) i Saltværingsveien får ikke tømt i dag pga gravings arbeid.

NB: papir sekkene blir delt ut på disse dunkene.

 

Føre byr på utfodringer, med myke veiskuldere og manglende stikker. Bilen skled utenfor veien og behov for assiatanse fra bergingsbilen medførte forsinkelser. Det er ingen skade på bil og mannskap, og tømmingen fortsetter, dog litt etter skjema.