- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Rute 02 Mat/Papir

Det er kommet melding om at det er noen stikkveier som er ufremkommelige vestafør i dag.

Husk at det må måkes for at renovasjonsbilene skal komme frem, hvis ikke får ikke Østbø tømt.