- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Romjulsruter

Det er satt ut flere sekker med julepapir på papirruta. Julepapir er restavfall, siden papirkvaliteten er for dårlig til å kunne gjenvinnes. Julepapirsekken vil derfor stå igjen, og må settes ut på restavfallsruta.

 

Det var også noen stikkveier på Reine som ikke har blitt tømt, grunnet at veiene ikke var farbare. Renovasjonsbilene er store og tunge og krever «litt mer» brøyting enn en personbil. Husk derfor på å brøyt ned snøsålen godt, slik at veien også er farbar for renovatørene.