- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

RIB-tur for å plukke marint avfall, noe for deg?

AquaLofotenCoastAdventureI forbindelse med Strandryddeuka 2012 har Aqua Lofoten Coast Adventure og Lofoten Avfallsselskap IKS gått sammen for å tilby 16 lofotinger en spennende opplevelse. Med RIB og guide går turen mot Lofotodden, gjennom Moskstraumen og til Yttersida, via fuglereservatet og selkolonien og til Silsandneset hvor man besøker steinalderhula Kollhellaren/Refsvikhula. Innimellom blir det dugnadsånd og strandrydding – men også kaffepause og nistepakke. Det trekkes 16 gratisplasser, og alt du trenger å gjøre er å sende ditt navn inn til LAS.

 

Du må imidlertid være fylt 18 år, ha friske bein og ønske om å bidra til å rydde marint avfall. Du må bo i Lofoten (dvs være abonnent hos LAS) og du må også kunne komme deg til Reine, som er oppmøtested og være klar for en lang dag ute i den Lofotske natur. Og siden vi bor i Lofoten, tar vi også med oss et værforbehold.

 

Frist for å sende inn deg som kandidat har vi satt til 30. april, og det gjøres ved å sende en mail med ditt navn (og kontaktinformasjon) til monica@las-lofoten.no
Trekningen vil skje i tiden etterpå.

Og datoen for turen vil bli enten 19. eller 20. mai – helgen før strandryddeuka er i gang.

 

Vi håper selvsagt at dette er til inspirasjon for flere reiselivsaktører og båtfolk, og vi håper flere melder seg til dugnad for et renere Lofoten.

 

 

Kollhellaren/Refsvikhula – kun i følge med autorisert guide

Ikke bare er hula i seg selv unik, men hele naturområdet ved Lofotodden er en fantastisk opplevelse. Høye fjell som skyter opp fra havet, den kraftige Moskstraumen i konstant bevegelse, fuglereservater, selkolonier og fraflyttede fiskevær kan oppleves i tillegg til det magiske besøket i steinalderhula Kollhellaren/Refsvikhula. Mest sannsynlig har ingen bodd i denne hula dels fordi det er en åpen og fuktig hule. Men at det har vært folk der vet vi, og vi kan si med ganske stor sikkerhet hvor lenge det er siden. Inne i den 50 meter høye og 115 meter dype hula finner vi en kulturskatt som vi ikke kan oppleve noe annet sted, nemlig 3-4000 år gamle hulemalerier.

Da maleriene ble oppdaget ble hula snarlig stengt, og i dag er all ferdsel forbud så lenge det ikke er i følge med en autorisert guide. Vi har tre guider per i dag, Svanhild og Christian Larsen, søskenpar fra Å, og Therese Amalie Nilsen, opprinnelig fra Nøtterøy, bosatt på Reine.

Det er Moskenes kommune som er ansvarlig for kulturminnet Refsvika, men det er firmaet Aqua Lofoten Coast Adventure AS på Reine som er eneste turoperatør som har autorisasjon til å organisere turer til naturkatedralen på Yttersia.

Begrenset og kontrollert besøk i hula er uten tvil viktig for å ivareta et så sårbart kulturminne som maleriene som befinner seg her ute. Vær, vann og vind er ytre påkjenninger vi ikke rår over, men andre ytre påkjenninger som er menneskeskapte er det viktig å holde kontroll på. De som er autoriserte guider jobber under et strengt regelverk, og forholder seg hele tiden til opplæringen som gis med Nordland Fylkeskommune som sjef. Dessverre har vi situasjoner der andre, usertifiserte mennesker, gir seg ut for å være guider, i tillegg til at noen besøker hula i privat regi også uten guide. I slike situasjoner kan vi ikke kontrollere ferdselen og om regler blir overholdt, noe som igjen kan føre til større slitasje og ødeleggelser.

I tillegg til rene opplevelsesturer har vi turer hvert år der det i tillegg fokuseres på miljø. Å holde områdene ryddige og fri for søppel er viktig for å ta vare på dyrelivet både i vann og til lands. Garn og tauverk kan fort ende opp som stygge feller for harer og sjøfugler. Søppel som ligger langs vannkanten, i turløypa og ellers i naturen ønsker vi å få bort. Heldigvis ser vi at det ikke er mye søppel som legges igjen av besøkende, men til gjengjeld er Yttersia et perfekt landigssted for søppel som kommer drivende vannveien. Det er viktig å fokusere på miljøet for å øke opplevelsen og trivselen og sikkerheten i naturen.