no Norwegian
Meny

Slamtømming

Slamtømming  – husholdning, priser 2019 :
Tømming for fast bolig hvert 2 år.           kr. 996,- pr. år
Tømming ferieboliger   hvert 4 år.           kr.   498,- pr. år

Nødtømming (utenom fastlagt tømme rute) kr 3983,- pr. gang.
Tømming hvert år, helårsbolig                kr 1494,- pr. år

 

Slamtømming – bedrift, priser 2019:

Pr. m3 med slam: kr 421,- + m.v.a.
og minimum 4 m3 ved tømming når bilen har rute i området.
Ved nødtømming (utenom fastlagt tømmerute) kommer nødgebyr i tillegg på kr. 3326,- + m.v.a.

Hjelp oss å gjøre landet vårt mindre giftig 2