no Norwegian
Meny

Priser – husholdninger

 

Den største mengden av avfall fra husholdninger dekkes av renoveringen, men om man skulle ha behov for å kaste andre fraksjoner enn mat-, papir- og restavfall, eventuelt ha store mengder ved en anledning, er dette prisoversikten ved levering til miljøstasjonene. Som man ser, er det meste gratis for husholdninger ved god sortering.

Gjeldene priser per 2.jan 2019, inkl. mva.

 

Fraksjon pris/kg
Papir (kartong, papir, aviser etc.) gratis
Brun/hvit bølgepapp gratis
Emballasjeplast (lev. i rosasekk) gratis
Folieplast (komprimator) gratis
Glass – og metallemballasje gratis
Lyspærer/lysstoffrør gratis
Batterier gratis
EE-avfall/hvitevarer/kuldemøbler gratis
Farlig avfall (merkes med innhold/brukområde
hvis det ikke leveres i originalemballasje):
– inkl. også PCB vindu/klorparafin vindu (se prod. år)
gratis
(inntil 1000 kg
pr år)
Jern og metall gratis
Hageavfall/grot og parkavfall gratis
Rent trevirke gratis
Trykkimpregnert trevirke (CCA, kreosot) (regnes som farlig avfall) gratis
Urent/forurenset trevirke 1,38*/1,66
Inert avfall (ikke-brennbart) 1,06
Gips 1,88
Vindu uten miljøgifter 2,13*/2,38
Asbestholdig avfall/Eternitt gratis*/1,
Dekk u/felg
Dekk m/ felg 2,50
Døde dyr 200,- pr stk
Restavfall (Brennbart) 2,25*/2,50
Usortert avfall 3,74
 Minstepris, inntil 20 kg 45,-
*gjelder levering direkte til Haugen
webbanner5