no Norwegian
Meny

Jern og metall

Jern og metall er i øyeblikket gratis å levere både på miljøstasjonene og i Haugen.

 

Prisen for jern og metall er en markedspris, dvs. den varierer i takt med etterspørselen internasjonalt. Går det eksempelvis bra med Europa, er det stor etterspørsel og prisen går opp, er det liten aktivitet vil etterspørselen også gå ned. Jern og metall er den den eneste avfallstypen som er på børs.

 

hjelp oss å gjøre landet vårt mindre giftig