no Norwegian
Meny

Renovasjonsgebyr

Husstander – 2019

Årsgebyrene regnes etter størrelsen på restavfallsdunken. Faktura sendes 2 ganger årlig, i mars og september.

(Prisene er inkl. mva. og dekker selvkost for avfall fra husholdning (bl.a. innsamling av mat-, papir-, plast- og restavfall).

140 l restavfall kr. 3.549 pr. år
240 l restavfall kr. 3.980 “    “
360 (370) l restavfall kr. 4.955 “    “
500 I restavfall (utgår, denne størrelsen vil ikke bli tatt inn mer) kr. 6.555“    “
660 l restavfall kr.7.992“    “
Samarbeid, årsgebyr fra: kr. 3.549 “    “

Ønskes store samarbeidsløsninger, kontakt oss!

Fritak
Vær oppmerksom på at hytter, fritidseiendommer og oppstilte campingvogner/bobiler, kun er fritatt for renovasjonsgebyr dersom disse brukes mindre enn 90 dager pr år, og dunkene er levert inn.

Husk at også boliger som ikke benyttes (f.eks ved sykehjemsopphold, lengre reiser etc.) også kan søke fritak, men da må boligen stå tom i over 1 år. Det må søkes om fritak hver år for boenheter til boligformål, og for at fritak skal kunne innvilges dunker være innlevert.

Rabatter:
Rabatter gis for samarbeidsløsninger der naboer deler dunk(er), for hjemmekompostering og bruk av matavfall på egen gård. Kontakt oss for tilbud og mer info!

Rabatt for hjemmekompostering i godkjent varmkompostbinge, utgjør kr 359,-.

Bytte av dunker:
Ønskes større eller mindre dunk kan dette byttes på miljøstasjonene ved selv å ta med dunkene, eller dunken kan bli hentet og levert mot et gebyr på kr 250,-

Eierskifte :
Ved eierskifte følger vi med ved tinglysning, men meld gjerne fra til oss også. Faktura utstedes for et halvt år av gangen til eier som bolig er registrert på. Ny og gammel eier avregner selv og gjør opp seg i mellom, hvordan beløpet fordeles etter hvor mange måneder hver har disponert boligen i perioden faktura er utstedt for.

For øvrig viser vi til renovasjonsforskriftene

hjelp oss å gjøre landet vårt mindre giftig4