- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Renovasjonsgebyr

Husstander – 2018

Årsgebyrene regnes etter størrelsen på restavfallsdunken. Faktura sendes 2 ganger årlig, i mars og september.

(Prisene er inkl. mva. og dekker selvkost for avfall fra husholdning (bl.a. innsamling av mat-, papir-, plast- og restavfall).

140 l restavfall kr. 3.445 pr. år
240 l restavfall kr. 3.864 “    “
360 (370) l restavfall kr. 4.810 “    “
500 I restavfall (utgår, denne størrelsen vil ikke bli tatt inn mer) kr. 6.364“    “
660 l restavfall kr.7.759“    “
Samarbeid, årsgebyr fra: kr. 3.445 “    “

Ønskes store samarbeidsløsninger, kontakt oss!

Vær oppmerksom på at hytter, fritidseiendommer og oppstilte campingvogner/bobiler, kun er fritatt for renovasjonsgebyr dersom disse brukes mindre enn 90 dager pr år.

 

Rabatter:
Rabatter gis for samarbeidsløsninger der naboer deler dunk(er), for hjemmekompostering og bruk av matavfall på egen gård. Kontakt oss for tilbud og mer info!

Rabatt for hjemmekompostering i godkjent varmkompostbinge, utgjør kr 348,-.

Bytte av dunker:
Ønskes større eller mindre dunk kan dette byttes på miljøstasjonene ved selv å ta med dunkene, eller dunken kan bli hentet og levert mot et gebyr på kr 250,-

Fritak/opphør av abonnement:

Når bolig blir stående ubebodd minst ett år, kan man søke om fritak. For å få dette innvilget MÅ dunkene være innlevert først. Søknad må leveres hvert år.

For øvrig viser vi til renovasjonsforskriftene

hjelp oss å gjøre landet vårt mindre giftig4