- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Rapport fra Strandryddeuka er klar

strandryddeuka

3171 plast- og drikkeflasker ble funnet under Strandryddeuka! Er du interessert i å finne hvor mye tau, garn og sko som ble registrert?

 

Resultatet fra Strandryddeuka er pent oppsummert i en ny rapport. Her er det skissert hvordan kampanjen er lagt opp, samt resultatene. Rapporten er todelt, med én del ment som veiledning og inspirasjon til andre som planlegger ryddeaksjoner, og én del med fokus på resultater og hva man kan bruke de til.

Rapporten kan fåes ved å ta kontakt med LAS. 

 

Er du kanskje en av de skolene som var med å ryddet? Ønsker du resultatene fra det området dere ryddet, kan dere også få det i excelformat. Ta kontakt.

Rapport pilotprosjekt: Strandryddeuka i Lofoten 23.-27. Mai 2011

 

Marin forsøpling i Norge.pdf