- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Prisendring på restavfall

Etter mange års med samme pris, økte vi fra 1.1. 2014 prisen på restavfall til kr 2,31 pr. kg (kr 2,07 i Haugen), ved levering på miljøstasjonen.
I tillegg vil vi også ha en endring på urent trevirke, til kr 1,26 pr kg (kr 1,- pr kg i Haugen). Prisen er inkl. mva.

Vi minner om at det gratis å levere farlig avfall for husholdninger, det samme gjelder plastemballasje, papir/brunpapp, glass- og metallemballasje med mer. Fullstendig oversikt kan du se på prisliste husholdning