- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Prioriterte strandsoner

marint_avfall_i_fjaera4_200Strender/kystområder som blir prioritert for rydding av marint avfall av kommunen, finner du under les mer. Vi trenger hjelp til å rydde, så ta kontakt med kommunen eller LAS.

Moskenes kommune:

            Stranda ved Hermannsdalen
            Stranda ved Studalen
            Reine indre havn
            Moskenesvågen
            Besselvåg mot fyret

Flakstad kommune:

            Skjellfjorden
            Ramberg- Flakstad
            (Fredvang)
            (Vikten- Vareid)

 

Vestvågøy kommune:

            Ure – hentes med båt
            Stranda på Holsøya
            Lekneshavn/cruisehamna
            Langneset, Tangstad (delvis ryddet – se bilder på facebook)
            Borgvåg
            Sandøya/Borgvåg
            Hestøya/Sandøya
            Malnes
            ved Apnes/Breivika

 

Vågan kommune:

            Rekvika
            Rørvika ved Henningsvær (delvis ryddet)
            Skrova
           

Godtgjørelse

Det er behov for dugnadsgjeng til disse områdene – de skoleklasser/foreninger som tar jobben vil få en symbolsk sum for arbeidet, samt at vi bidrar til å dekke kostnadene til eventuell transport så langt midlene når. Det marine avfallet hentes gratis så fremt statistikk er fylt ut.

Rydding ut over interkommunal prioritering

Det kan være aktuelt å bidra til rydding på andre kystområder også, så kom gjerne med forslag – vi ser hvor langt midlene rekker – men det vil være sterkt forsøplede strender, og gjerne utilgengelige, som blir prioritert.

Om ikke din strand er på prioriteringslisten, kan du godt rydde likevel. Fyller du ut statistikk for hva du finner, så får du levere det marine avfallet gratis på LAS. Dette kan du gjøre til og med Strandryddeuka, som varer fra 23.-27. mai (uke 21).           

 

Hvordan registrere deg som rydder?

Ta kontakt med kommunen eller LAS administrasjon, hvor du registrerer deg med navn, kontaktinformasjon, område du vil rydde og eventuelt hvilken dato dette gjelder.

Ta med transparente sekker, et par rosa sekker for eventuelt farlig avfall (batterier, mobiltelefoner, malingsbøtte etc.), og skjema for registrering av hva man finner, samt et skjema hvor man noterer litt mer nøyaktig informasjon om stedet man rydder og hvor mange som har bidratt.

Disse skjemaene må leveres inn når det marine avfallet leveres, for at avfallet skal kunne levere gratis.


Henting og levering

Du kan selv levere det marine avfallet på LAS, eller du kan søke om henting så vil vi bidra så lenge det er midler. Men skoleklasser og større ryddeaksjoner vil bli prioritert

Regningen for såkalt herreløst avfall

LAS bidrar med inntil kr 250 000,- i denne ryddeaksjonen for marint avfall. Østbø har gått inn som sponsor med kr 40.000,- (markedsverdi), men det er plass til flere. Jo flere som bidrar, jo mer avfall får vi hentet inn.

Men æres den som æres bør, for at oppryddingen skal være mulig, er det likevel alle skoleklasser, nabolag/velforeninger med flere som er ute og rydder som fortjener ros.

 

Fortsett og tips oss!

Problemet med marint avfall forsvinner ikke over natten. Arbeidet med å kartlegge hvor det marine avfallet kommer inn vil forsette også etter strandryddeuka. Så knips gjerne et bilde og send oss på mail eller last opp på facebook.