no Norwegian
Meny

Ofte stilte spørsmål.

LAS Administrasjon
Leknes Man-fre: 08.00 -15.30
Telefontid: 08.30 – 15.00

Svolvær Miljøstasjon,

Osan Man, ons, tors, fre: 08.00 – 15.00
Tirs: 08.00 – 18.00 (oktober – mars)
Tirs: 10.00 – 20.00 (april – september)

Leknes Miljøstasjon,

Storeidøya Man, tirs, ons, fre: 08.00-15.00
Tors: 08.00-18.00 (oktober -mars)
Tors: 10.00 – 20.00 (april – september)

Fjøsdalen Miljøstajon,

Ons: 10.00 – 18.00 (oktober – mars)
Ons: 10.00-20.00 (april – september)
Fre: 12.00-16.00 (kun juni, juli, aug.)

Haugen Avfallsdeponi

(sorteringsanlegg) Man-fre: 08.00 – 15.30.

Vær oppmerksom på at boksen din kan bli tømt senere enn vanlig. La søppelboksen stå fremme til det er tømt. Vi kommer mellom kl. 06.00 og 22.00. Sett gjerne derfor ut spann kvelden før. Selv om vi ofte kommer til samme tid, kan tidspunktet variere.

Åpningstider på gjenvinningsstasjonene
De mobile gjenvinningsstasjonene i Lofoten
Dette kan du levere til gjenvinningsstasjonen
Glass- og metallemballasje
Farlig avfall
Elektrisk og elektronisk avfall
Fra loppemarked
Skjema for levering av brannslukningsapparater fra boliglag

Bosspannet må stå fremme innen kl 06.00 om morgenen. Sett gjerne derfor ut spann kvelden før. Selv om vi ofte kommer til samme tid, kan tidspunktet variere. Det gjelder spesielt rundt helligdager, da vi kjører doble ruter og jobber frem til kl 22.

Vi gjør oppmerksom på at flere steder blir papir og plast hentet av to forskjellige biler til ulike tider.

Om din avfallsboks ikke ble tømt, så send oss en  hvor du nevner gateadressen din og hvor i Lofoten dette var. Nevn gjerne hvilken rute du er tilknyttet.

  • Fritak fra renovasjonsgebyr
  • Klage på vedtak
  • Tilskudd til kompostbinge
  • Tilskudd til kjøp av tøybleier
  • Sponsormidler
  • Papir, papp og drikkekartong
  • Plastemballasje
  • Farlig avfall
  • EE-avfall
  • Glass- og metallemballasje