- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Nå kan du sortere ut gips!

Gipsavfall kan gjenvinnes! Og Lofoten Avfallsselskap tilbyr våre kunder å levere inn gips som egen fraksjon ved anlegget vårt i Haugen. Gipsen blir materialgjenvunnet og er billigere å levere som utsortert fraksjon, enn som restavfall.