- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Mindre miljøgifter i fisk og blåskjell

Klif (Klima og forurensningsdirektoratet) melder om at mengden av miljøgifter i fisk og blåskjell har gått noe ned langs norskekysten.
Det betyr at det nytter å ha fokus på farlige stoffer og forhindre utslipp.

 

Torsk fra Lofoten, Kvænangen og Varangerfjorden er stort sett i kategorien ubetydelig forurenset. I Lofoten og Kvænangen har nivåene av miljøgifter i fisk vært lave stort sett i hele undersøkelsesperioden. Kilde: Klif.

 

Les hele artikkelen her Mindre miljøgifter i fisk og blåskjell