no Norwegian
Meny

Hvorfor må vi ta hånd om farlig avfall?

Farlig avfall er produkter som inneholder stoffer og tungmetaller som gjør skade på helse og miljø. Disse farlige stoffene bringer naturen ut av likevekt fordi den binder seg til ufarlige celler  som både plante og dyreriket er bygd opp av. Kroppen klarer ikke å skille ut disse stoffene, men de samler seg opp i spesielt leveren, og da særlig hos dyr og mennesker som er på toppen av næringskjeden.

– det er ikke anbefalt å spise rovfiskene gjedde eller abbor for kvinner som er gravide eller ammer. For andre er det ikke anbefalt å spise mer en en gang i måneden. Fisken inneholder for mange tungmetaller…

– det frarådes å spise lever av rype og orrfugl, særlig de som er skutt i indre Troms og sentrale fjellstrøk av Sør-Norge… (kilde: matportalen.no)

 

– Antall gråspurv har sunket med 15% de siste årene, enkelte steder i Europa er den nesten ikke å se lengre. Bromerte flammehemmere kan være årsaken, forskere ved NTNU har funnet store mengder av denne miljøgiften i fugl på Helgelandsskysten (kilde: Miljørapport 2008, El-retur)

– En liten oljeskvett som søles ut på bakken kan komme opp i grunnvannet flere kilometer borte, og et halvt drikkeglass med olje er nok til å ødelegge 100.000 liter drikkevann! Blir miljøfarlig avfall helt ut i vasken eller toalettet vil det dukke opp igjen i bekker, innsjøer og fjorder.

Å spre farlig avfall er kort og godt ris til egen bak.

Visste du at 30.000 tonn miljøfarlig avfall er på avveie i Norge?

Ta ditt ansvar! Lever ditt avfall til LAS og til en forsvarlige håndtering av farlig avfall.

 

Se mer om hvordan man skal levere dette under fraksjonen farlig avfall

Er du i tvil om noe – kontakt miljøstasjonen og spør!