- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Haugen

Sortering og forsendelser til gjenvinning
Haugen Avfallsdeponi er behandlings anlegget til Lofoten Avfallsselskap. Tidligere ble mye lagt på deponi, men i dag går det meste til gjenvinning. 95% av hva som samles inn av alt avfall, går til gjenvining. 65% av dette til materialgjenvinning, resten går til energigjenvinning. I dag består hovedaktiviteten på anlegget av foredling av avfallsfraksjone (typer), og mellomlagring til kvantum er riktig for transportøkonomisk frakt.

Her legges matavfallet i ranker til kompost, her presses metall i bunter, papir og kartong i bunter, rent trevirke blir fliset opp og brukt til struktur i komposten, landsbruksplast i bunter og mye mer, før det samlet opp nok volum til å fylle en bil til den fabrikken avfallet blir til nytt råstoff. Farlig avfall som trykkimpregnert trevirke med kreosot blir tatt forsvarlig hånd om og send til destruering, slik at det ikke gjør mer skade på naturen. Les mer om håndteringen av de ulike avfallstypene under avfallstyper.

Det meste som kommer hit, kommer fra vår samarbeidspartner Østbø, eller fra våre miljøstajoner, men det er også mulig å levere hit direkte.

Åpningstider:
Man-Fre: 08.00 – 15.30

Ankomst.
Når du kjører inn til stasjonen passerer du vektbua hvor registrering foregår. Hos vektoperatøren får du anvisning om hvor du kan kjøre videre for å levere avfallet.

Husk sortering
Før levering må avfallet være sortert i fraksjoner som eksempelvis rent eller forurenset trevirke, spillolje, glass, plast, papir eller annet. Stasjonen har god merking som gjør at du lett finner riktig container/sted, og i tillegg er det alltid folk til stede som kan gi rettledning og hjelp.

 

Betaling
Passeres vekta på ny, avregnes den mengden som er levert. Betaling skjer kontant eller med kredittkort. Faste næringslivskunder kan velge mellom kontant betaling, kredittkort eller faktura. Fakturabeløp som er under kr 200,- belastes med et gebyr på kr 62,50. Mye er gratis å levere, for fullstendig oversikt, se prisliste for husholdning eller prisliste for næringsdrivende.

 

Telefon: 908 02 895

hjelp oss å gjøre landet vårt mindre giftig