- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Likt renovasjonsgebyr for alle

 

blaaveis_web.jpg

I Lofotpostens leder, den 21.juli, ble det hevdet at renovasjonsgebyret varierer fra kommune til kommune her i Lofoten. Dette er ikke tilfelle. Renovasjonsgebyret er likt for alle husstander som er tilknyttet LAS, og varierer kun etter størrelse på restavfallsdunken.

 

 

Renovasjonsgebyret faktureres direkte fra LAS og det er derfor ikke mulig for noen kommuneadministrasjon å komme med innbyrdes prispåslag, som det også blir hentydet i lederartikkelen.