- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Levering av landbruksplast

Levering av landbruksplast er siste torsdag og fredag i måneden.  Det har sneket seg inn en feil på tømmekalenderen, i januar, februar og mars. Men det skal da være åpent for levering 30.-31. Januar, 27.-28. Februar og 27.-28. Mars.