- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

LAS inngår partneravtale med Vest-Lofoten VGS!

byggfag_fredrik_200Elevene ved bygg- og elektrofag vil få med seg ekstra miljøballast når de uteksaminers ved Vest-Lofoten Videregående skole, og skal etablere seg i arbeidslivet. Å sette miljø og avfallshåndtering på dagorden medfører at elvene får både kunnskap om avfallstyper, gjenvinning og bruk av miljøgifter i bygningskomponenter. I praksis betyr det at avfallsplaner og miljøsanering blir å finne på timeplanen, og i de prosjektene som spesielt byggfag utfører.

 

 

Eneste videregående skole med partner avtale med avfallsselskap i hele Nordland fylke 

byggfag_sorteringsstasjon_200

For LAS er det viktig å komme i kontakt med denne aldersgruppen, da gode holdnigner og rutiner for både arbeidsliv og voksenliv legges legges i ungdomsår. Som en del av partneravtalen tar LAS på seg «hatten» som kontrollorgan, og vil godkjenne avfallsplaner for byggeprosjektene som gjøres på skolen, kanskje blir det også en kontroll etterhvert… LAS bidrar også med foredrag, og det vil bli besøk på både miljøstasjonen og sorteringsanlegget i Haugen.

 

På bildet t.h. ser vi i bakgrunnen sorteringstasjonen som skolen holder på å etablere for å gjøre sorteringen enklere for elevene.

 

Miljøgifter og miljøsanering

Når elevene skal ut i arbeidslivet vil de også komme bort i prosjekter for renovering og riving av bygg. Da er det spesielt viktig at de kjenner til miljøsanering og hvordan man gjenkjenner elementer som inneholder farlig avfall. PAH i piper, ftalater i vinylgulv og pcb i isolerglassvindu er bare noen eksempler på hva man må passe på. Elevene er også kjent med hvilke konsekvenser det har for natur og  miljø hvis disse stoffene kommer på avveie. Hvis noen har renoverings- eller rivningsobjekt i Lofoten, må de gjerne ta kontakt slik at elevene også får trening på dette området.

 

Lønnsomhet

Byggteknisk forskrift og krav om sortering av bygningsavfall omfatter ikke mindre bygge og renoveringsforskrifter, derfor må man også ha annen motivasjon en lovverket. I tillegg til å ta vare på lokalmiljøat er økonomiske besparelser en slik motivasjonsfaktor. Usortert avfall er dyrest å levere, det skal lønne seg å sortere når du levere avfall til LAS. En annen partner av Vest-Lofoten Videregående skole sparte i 2010 kr 30 000,- på sortering av avfallet fra sin lille snekkerbedrift. Slike regnestykker vil også inngå i elevenes hverdag.

 

Bilder:

Øverst: Fredrik Pleym Olsen

Nederst: Monica Kleffelgård (LAS), Fredrik Pleym Olsen (elev), Karete Refsvik (elev) og Sten Roger Sandnes (Avd.leder Bygg og anleggsteknikk, og Elektro)

  

Se flere bilder på www.facebook.com/las.lofoten

Se også hva Vest-Lofoten Videregående skole skriver.