- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Kunngjøring

prestekrage_200Til orientering: Røde lapper for hytterenovasjon kan ikke lenger benyttes som betalingsmiddel for levering av restavfall. Disse ble sist utgitt i 2002 og er p.t. ikke gyldige. I dag betales restavfall over vekt eller gjennom kjøp av gulsekk, hvis man ikke benytter abonnement.