- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Kunngjøring av renovasjonsforskrifter

Lofoten Avfallsselskap IKS kunngjør nå revidert Renovasjonsforskrift som alle eierkommunene har vedtatt i sine kommunestyrer.

Les ny forskrift for husholdningsavfall her