- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Sommervikar

Vi trenger en hyggelig medarbeider som kan bidra med håndtering av avfall og kundeveiledning under vår ferieavvikling. Det er derfor viktig at du både har maskinførerbevis for traktorgraver og truckfører bevis, i tillegg til godt humør og serviceinnstilling. Arbeidsoppgaver er håndtering av avfall, lasting av containere, klargjøring for videresendelse internt i LAS eller videre til riktig behandlingssted for de ulike avfallstypene. I arbeidsdagen vil du også møte kunden, og veilede denne til å avhende på riktig sted. Opplæring vil bli gitt, men interesse for miljø er ingen ulempe.

Les mer

Prosjektleder

For å styrke organisasjonen søker vi en driftig og selvgående prosjektleder. Som prosjektleder vil du ha fokus på å lede prosjekter, styre risiko og ressurser samt følge tidsplaner og fremdrift. Sentrale oppgaver vil være knyttet til prosjektledelse av ulike prosjekter i alle faser av prosjektene, herunder: Initiering og utvikling av prosjekter Anbudsprosesser Ledelse av prosjektgjennomføring Oppfølging av avtaler med rådgivere, entreprenører, kunder og andre samarbeidspartnere Rapporteringer og driftsoppfølginger Ansvar for fremdrift, kvalitet og økonomi i prosjektene Andrea aktuelle oppgaver Vi ønsker at du som søker har høyere utdanning og relevant erfaring fra prosjektlederrollen. Kjennskap til avfallsbransjen er en fordel.

Les mer