- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Kartonglotterivinner

Vi gratulerer Audun Nøren, Ørsnes/Kabelvåg, som vinner av kartonglotteriet. Audun har som standard å stappe 9 kartonger i den 10., og har dermed god marin på kravet om 6 kartonger i den 7. Vinneren har brettet kartonger i mange år og er sammen med kona og barna opptatt av sortering generelt. Denne gangen ble det dobbel gevinst, både for miljøet og i kroner.

Nøren var enda litt usikker på hva premien på kr. 10 000,- skulle brukes til, men kommer nok på noe etterhvert.
Kartonglotteriet er regi av Grønt Punkt og er et nasjonalt lotteri med 86 forskjellige trekksteder hvor det trekkes fra 1-7 kubber som utgjør tilsammen 188 «lodd». Av disse 188 «loddene» trekkes 30 premier á kr. 10.000,- og 1 hovedpremie á kr 100.000,-