- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Hele 45,6 km er ryddet for marint avfall

kraftig_tauAksjonen med opprydding i strand- og kystline her i Lofoten er avsluttet for denne gang. En stor takk til alle som har deltatt i ryddeaksjonen, 380 personer har vi telt med smått og stort. En stor del av det vi finner er plast,  – hardplast og folie. Men det er også masse tau, og bemerkelsesverdig nok; vaskemiddelflasker. Hele 233 stk for de stedene vi har ryddet. Antall områder som ble ryddet for marint avfall inkl. registrering ble 32.

Antall sko ble 86 stk og antall korker (til brusflasker med mer) er 803 stk.

 

Både LAS og Hold Norge Rent er fornøyde med resultatet, og dette vil bli registrert nasjonalt og bidra til videre forskning. For at man skal få bukt med problemet med marint avfall, er det viktig at vi ikke bare rydder opp, men også også forsøker å hindre at dette havner i havet. Disse såkalte kildene vil lettere kunne la seg identifisere når man gjør tellinger over hva man finner. I tillegg vil man også kunne måle endringer over tid. Ved å ta en telling på et senere tidspunkt kan man se hvor mye som faktisk kommer inn i løpet av et tidsrom.

 

Vi håper også at skoler i vårt distrikt kan være interessert i resultatene, og kanskje kan bruke de i undervisningen.

 

Ønsker du å vite mer om marin forsøpling, anbefaler vi at du søker litt på youtube, gjerne the garbage patch. Les gjerne også rapporten «Kunnskap om marint søppel i Norge » utarbediet av Klima- og forurensningsdirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning.

 

Aksjonen «Strandryddeuka» er gjort i samarbeid med representanter for kommunene i avfallsselskapets områder. Vi er klar over at vi bare har tatt en liten del av vår kystlinje, og ønsker fortsatt tips om hvor det er mye marint avfall. Fortsett å ta bilder, og send oss på mail, eller last opp på vår facebook. I kampanjeperioden har vi tatt i mot avfallet gratis, mot at ryddelaget har registrert hva som fantes.

 

I rydde aksjonen har det deltatt både miljøagenter, naboer/velforeninger, ornitologisk forening, vennepar, pensjonister, skoler med representanter fra de yngste og opp til videregående. Vi takker for innsatsen og engasjementet!

 

Ønsker du tallene eller fullstendig rapport (i løpet av juni), ta kontakt med informasjons -og kvalitetsleder.