- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Hålke på rute 5 og 10 i dag

Svært vanskelige kjøreforhold med flere stengte veier og ustrødde veier gjør deler av rutene ufremkommelig for renovatøren. Dvs at det i dag  vil enkelte abonnenter som ikke får tømt. Dette gjelder papir og mat.

 

Følgende veier er stengt/ufremkommelige med våre biler:

 

Eggum – fra fiskebruket blir ikke tømt grunnet ras.

Veien opp til Borge Kirke 

Rundt Haverringen

Lauvdalen

Li

Ytterst på Vestresand

Valen

Rundt pollene uklart enda¨

Helosan

Et gårdsbruk ved siden av Tangstad byggefelt er ikke kjørt til grunnet, manglende snuplass og alt for smalt brøytet.

 

Det kan komme flere veier etter hvert, så følg med…