no Norwegian
Meny

Hageavfallet……

Matavfallsdunken er forbehold mat og organisk avfall fra selve husholdningen. Og selv om huset har hage, så har vi en egen avfallskategori som heter «hageavfall».  Det betyr at plengress, kvister, løv, ugress og lignende skal leveres på miljøstasjonen direkte, og ikke via en matavfallsdunk.

Alternativt kan man lage en kaldkompost, enten i binge eller ved å lange ranke. Legg paller i bunnen og bygg lagvis med kvister/greiner og gress og løv. Dette for å få luft inn i komposten, noe som er nødvendig for å binde nitratene i jorda.

Husk at komposten må snus etter ett års tid, og ettermodnes til den er ferdig.

I matavfallsdunken kan du imidlertid ha potteplanter eller avskårne blomster, etterhvert som de visner og byttes ut, men altså ikke fyll dunken med hageavfall.

 

 

 

 

Noe du ikke finner?