- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Glatte veier i dag

På grunn av glatte sideveier som mangler helt strøing, eller ikke er godt nok strødd, vil det bli en del stikkveier som ikke har tømming i dag. Renovasjonsbilen er svært tung, og det kreves litt mer av kjøreforholdene enn for en personbil. Vi ber om forståelse for dette.