- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Gimsøy

En stikkvei på Gimsøy er stengt pga asfaltering, og renovasjonsbilen kommer ikke frem for å få tømt de abonnentene det gjelder.

Tømming vil skje tidligst onsdag morgen. Det gjelder veien til eldresenteret, skolen og noen husstander til.