no Norwegian
Meny

Rammet av streik

prestekrage_200Som følge av brudd i tarifforhandlingene i kommunal sektor er Lofoten Avfallsselskap rammet av streik! Så langt er 7 ansatte tatt ut i streik, noe som medfører en redusert service. Leknes Miljøstasjon er stengt, men Svolvær Miljøstasjon er åpen som ordinært.  

Anlegget i Haugen vil også i noen grad bli rammet av streiken, men vil være åpent og tar imot avfall. 

Renovasjonsrutene som Østbø AS kjører for LAS vil ikke bli berørt av en kortvarig streik.

 

Det vil bli satt opp nye dager for levering av landbruksplast ved Leknes Miljøstasjon. Følg med på facebook.com/las.lofoten eller våre websider.

 

 

Noe du ikke finner?