no Norwegian
Meny

Farmasoytisk og kjemisk

Glass må destruerers

Norsk Glassgjennvinninger tar ikke lengre i mot glass fra farmasøytisk bransje, kjemisk industri og sykehus.

Returnert glass inneholdt stoffer og væsker som skulle vært behandlet som farlig avfall. Dette skal nå leveres inn som farlig avfall og destrueres.

Bakgrunnen er blant annet at glassverkene i Eurpa produserer glassemballasje for mat- og drikkevarer, og der dermed underlagt strengere kvalitetskrav.