no Norwegian
Meny

Avfallsplan/Miljøsanering

Det kastes like mye bygg- og anleggsavfall i Norge, som det kastes husholdningsavfall, og siden mye av avfallet innholder miljøgifter er det spesielt viktig at dette blir håndtert på riktig måte. Dette kan også gjelder selve bygge- eller rivningsjobben opp mot HMS, i tillegg til reglverk for hvordan dette avfallet skal avhendes.

 

Miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan må være til stede der:

– Bygget som oppføres er større enn 300m2

– Riving og rehabilitering omfatter mer enn 100m2

– Jobben skaper mer enn 10 tonn avfall

 

Men miljø og håndtering av avfall er viktig, og bør være en del av et evt. anbudsgrunnlag.

Trenger du hjelp til å lage dette? Ta kontakt med oss tlf:76 05 40 30

 

Vi kan bidra med spesialkompetanse for å fastslå hvilke stoffer de ulike bestanddelene består av, enten det gjelder gulvbelegg, skorstein, bjelker, kabler og elektrisk anlegg. Innholdet varierer ofte etter tidsepoke for anvendelse, som eksempelvis vinduer med PCB i tidsrommet 1965-1975.

Er man usikker på enkelte ting, sender vi prøver til laboratorie for sikker dokumentasjon.

De ulike stoffene krever ulik behandling, og med god avfallsplanlegging også i forkant av den fysiske rivingsprosessen, blir jobben lettere – og som dere vet; det skal lønne seg å sortere.

https://www.lofot-tidende.no/nyheter/article3505778.ece

Vi viser her litt fra vår deltagelse ifm rivingen av Nordgård-bygningen som gir plass til det nye utbygde Lofotsenteret. Dette er fra Lofot-tidende sin reportasje 28.04.2008 v/ Håvard Wannebo. Klikk på linken og les reportasjen.

For tips, se også bygningsavfall

Nyttige linker:

Proffe råd om byggavfall – med link til brosjyre

Farlig avfall fra bygg og anlegg