- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Bedriftskunder

Sortering av avfall må også gjøres for bedrift og næring. I svært mange næringer sorterer man det samme på jobb, som i hjemmet. Men i noen bransjer ser avfallssammensetningen noe anderledes ut. Vi ønsker ved disse sidene å sette fokus på noen bransjer med spesielle avfallstyper og avfallsammensetninger.

Det er også spesielt en bransje som omfattes av mange avfallstyper som inneholder farlige stoffer og det er bygg og anleggssektoren. Fra lovverket kreves både avfallsplan og miljøsaneringplan når byggingen eller renovasjonen omfattes av et bestemt antall kvm eller en bestemt tonnasje. Materialet i diverse bestanddeler i eksempelvis et hus, varierer fra hvilken tidsepoke det er bygget eller renovert. Isolerglassvindu inneholder PCB når de ble produsert i Norge i perioden 1965 -1975, disse leveres gratis til Miljøstasjonen. Glasset må være i ramma.

Har du mye håndtering av bygg/anlegg- og rivningsavfall, kan vi bistå.. Dette gir dere igjen gode besparelser både i tid og dokumentasjonsarbeide, og som kjent er dette 2 nøkkelfaktorer for en god økonomisk fremgang. Ta kontakt med oss for spørsmål rundt avfallshåndtering og avfallsplan/løsning slik kan vi sammen løse behovet.

Hjelp oss å gjøre landet vårt mindre giftig 5