- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Trevirke/Hageavfall

Hva er dette:

Trevirke/Hageavfall er organisk og kan brytes ned, men urent trevirke er innsatt med stoffer som gjør at dette ikke kan komposters sammen med matavfall å bli til ny dyrkbar jord. Trevirke må derfors sorteres i følgende kategorier:

 • Hageavfall:
  Gress, mose, greiner og kvister etter beskjæring av busker og hekk.
 • Røtter og parkavfall:
  Trær, røtter og staur – grovere greiner og rydding veibanen etc.
 • Rent trevirke:
  Planker, paller og alt annet ubehandlet trevirke. Kebony er en norsk utviklet miljøvennlig
  impregnering, hvor det kun er benyttet organiske vesker. Dette går også som rent trevirke,
  men Kebony må kunne dokumenteres.
 • Urent trevirke:
  Malt, oljet eller beiset trevirke. Treprodukter som sponplater, MDF-plater, huntonitt, parkett og
  kryssfiner. (Unntak: asfaltplater, laminat og tarkett er restavfall). Ved levering av vindusrammer, må disse være helt uten glass, aluminium og gummilist, for at de kan leveres som urent trevirke.
 • CCA-impregnert og trevirke med kreosot:
  CCA-(krom, kobber, arsen) impregnert trevirke og kreosot, er farlig avfall. Vær spesielt
  oppmerksom på at disse produktene avgir giftig røyk og giftig aske om de skulle bli brent.
  Cu- (kobber) impregnert trevirke produsert etter 2003 er ikke farlig avfall, men da det ikke går an å skille disse fra hverandre i videre prosess, må det sendes som impregnert.

Hvordan leveres:
De ulike trefraksjonene sorters hver for seg. CCA-imregnert og trevirke med kreosot skal mellomlagres på tett dekke,
så ikke grunnen blir forurenset. Svært lange stokker, må gjerne kappes.

Trevirke skal ikke ha noe form for jern eller metall for seg (med unntak av spiker, skruer eller stifter), heller ikke plast.
Det gjelder også vinduskarmer.

Hvor:
På miljøstasjonene. Alle fraksjonene har egne containere. Ta kontakt i vekta.

OBS 1!
Spiker kan stå i trevirket, også det rene da de fjernes med magnet når trevirket kvernes til flis.

OBS 2!
Lastebil og traktorlass med hageavfall leveres direkte til Haugen. Det gjelder både privathusholdninger og bedrifter.

OBS3!
Hagerømlinger – frø må leveres som restavfall, slik at spredning unngås

 

Hva blir det til:
Rent trevirke og hageavfall er fri for skadelige stoffer og brukes i komposteringsprosessen.

Urent trevirke blir sendt til forbrenning ved godkjente anlegg, med krav til renseanlegg.

CCA-impregnert trevirke og trevirke med kreosot blir sendt til anlegg for mottak av farlig avfall, ved Kirkenær.

hjelp oss å gjøre landet vårt mindre giftig 7