- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Papir/Papp/kartong

Hva er dette:

Papirprodukter av en slik type at det kan materialgjenvinnes, og som ikke inneholder lim.

Eksempelvis:

  • Aviser også med rosa papir (DN)
  • Ukeblader
  • Kontorpapir
  • Reklame
  • Kartong og bølgepapp
  • Drikkekartonger
  • Telefonkataloger

Hvordan leveres:
Papp og papir skal leveres tørt og ikke tilgriset. For bedrift: makulert papir kan legges i blank plastsekk, og leveres adskilt fra papp på miljøstasjonen.

Hvor:
Papir og kartong legges i dunk med blått lokk. Her kan du også legge brunpapp/bølgepapp. Men har du større mengder anbefaler vi å levere det rett på miljøstasjonen, hvor vi har egen container for dette.  Mange av dere har også plastsekker igjen, og har dere mange av dem og ekstra med papir, kan dere sette ut disse også. Det skal ikke være plast i papirdunken! På miljøstasjonen skal brun papp leveres adskilt fra annet papir.

OBS!
Post-It lapper og konvolutter etc. er restavfall.
Ringpermer (inneholder plast og metall) er restavfall.
Julegavepapir og annet gavepapir er restavfall.
Bøker og bokpermer. Permene inneholder lim og er dermed restavfall, om man har lyst kan man ta ut sidene, men de fleste lar nok dette gå som restavfall.

Hva skjer med dette avfallet:

Aviser, ukeblader og reklame: Videresendes til avsvertingsanlegget til Norske Skog i Skogn. Årlig skal 170.000 tonn avsvertes og brukes om igjen. Dette tilsvarer 340.000 kubikkmeter tømmer!

Papp, brun papp, kartong og bølgepapp: Videresendes til Ranheim Fabrikker ved Trondheim. Her blir alt resirkulert til nye pappesker, bølgepapp og ny emballasje.

Makulering av sensitive papirer:

Du er selv ansvarlig for å makulerer sensitive data før disse kastes. Om du har store mengder, kan du benytte vår makuleringsmaskin i Haugen.

 

Kampanje_pcskjerm