- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Matavfall/organisk avfall

Hva er det?

Matavfall alt avfall som kan råtne eller brytes ned til jord, som kommer fra husholdningen:

  • matrester, skrell og skall
  • blomster, planter (ikke hageavfall som leveres miljøstasjon)
  • vått papir og våt papp
  • servietter og tørkepapir
  • eggekartong
  • våte og tilgrisede aviser,
  • kaffegrut og filter
  • teposer.

OBS! Unntak: Hageavfall som kvister og plengress kastes IKKE i matavfallet, men må leveres som avfallstypen hageavfall på miljøstasjonen. Hageavfall kan selvsagt også benyttes i kaldkompost hjemme i bakhagen.

Hvor leveres dette:
Dunk med brunt lokk, som hentes hjemme hos deg. Det er ikke mulighet for å levere matavfall på miljøstasjonene, men har man noe ekstra har vi mottak i Haugen.

Hvorfor:

Ved å kompostere matavfallet, binder man nitrogen og tar vare fosfor. Begge er næringsstoffer som vi trenger å føre tilbake til naturen for at det skal vokse på nytt. For at man også skal få næringsrike grønsaker, frukt og dyrefór som igjen gir oss kjøtt og melkeprodukter også i fremtiden.

Vi er også veldig stolt at vi kan behandle dette avfallet korteist – vi slipper å sende det ut av regionen.

OBS!
Bruk alltid bioposer. Disse er laget av maisstivelse og brytes ned mye raskere enn andre poser.
Bioposene får du kjøpt hos dagligvare og hos LAS (storhusholdning).

OBS!2 Maten skal UT av emballasjen før den kastes. Emballasjen kan ikke komposteres:-)

Hva blir det til?
Matavfallet blandes sammen med treflis og blir kompostert til ny næringsrik jord i Haugen. Denne jorda gir vi så ut etter først til mølla prinsippet. Den er svært ettertraktet.

Hjelp oss å gjøre landet vårt mindre giftig 2