- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Jern og metall

Hva er dette:
Under jern og metaller finner vi jern, stål, aluminium, kobber etc. Det være seg sykler, tønner, griller, metallrammer, bølgeblikkplater og alt annet av metall.

Metallgjenstander som leveres, kan ikke være over 6 meter lange.

Leveres:
Miljøstasjonen eller Haugen

OBS!
Priser på metall styres av etterspørsel etter metaller. Derfor vil prisen også variere.

OBS OBS!! 
Gassbeholdere må IKKE under noen omstendighet bli kastet i container for jern. Disse settes til siden, ved farlig avfallsbu – og de ansatte varsles om at dette er gjort.

Hva skjer med avfallet:
Det smeltes om til nytt metall og benyttes i stedet for å utvinne nytt metall.

 

Ved å smelte om 1 tonn aluminium – sparer man 10 tonn CO2. Og ved gjenvinning spares hele 13 tonn. I tillegg sparer man 95% av energien på å gjenvinne aluminium i stedet for å utvinne nytt.

Ved å gjenvinne 1 tonn kobber, sparer man hele 20 tonn CO2

Ved å gjenvinne 1 tonn stål, sparer man hele 1-1,3 tonn CO2

Kilde: vl.no

hjelp oss å gjøre landet vårt mindre giftig4