- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Farlig avfall

Hva er dette?
Farlig avfall, eller miljøfarlig avfall er produkter med miljøgifter, og som gjør skade på naturen og mennesket hvis disse stoffene kommer inn i kretsløpet vårt. Akutt, eller over tid – i dag snakker forskerne også om coctaileffekten av at flere stoffer blandes. Vil du vite mer om hvilke konsekvenser miljøgifter har se på under skole, ønsker du å vite mer om hvordan du kan velge miljøvennlige produkter, se på www.erdetfarlig.no

Eksempler på miljøfarlig avfall:

 • batterier
 • maling
 • negllakkfjerner med aceton
 • lakk
 • løsemidler
 • spraybokser
 • sterke vaskemidler
 • sølvpuss
 • bilpleie produkter
 • diverse syrer
 • kvikksølvtermometer
 • spillolje
 • soppmidler
 • rotte- og musegift
 • oljefilter
 • asbest (egen avfallstype)
 • isolerglassvinduer (1965-1975),(egen avfallstype)
 • asbest og eternittplater (egen avfallstype)
 • ++

Er du usikker, spør oss!

(Trykkimpregnert trevirke og trevirke impregnert med kreosot regnes også som farlig avfall)


Hvordan skal dette leveres?

Om mulig i orginal emballasje, slik at våre folk lett kan se hva stoffene består av og kan behandle det deretter. NB: om du finner noe du ikke vet hva er, så leverer det til oss – men gi beskjed i vekt om dette, kanskje med noen ledetråder – slik at betjeningen kan merke emballasjen som ukjent.

Asbestholdig avfall leveres inn, pakket inn i bygningsplast (tykk folie) som tapes igjen slik at støv unngåes. Dette skal være pakket på pall, og plasten skal også legges mellom platene og pallen.

Isolerglassvinduer fra 1965 -1975 inneholder PCB, og leveres i rammen til miljøstasjonen.
(produksjonsår står inne rammen, mellom vinduene)

Hvor?
Miljøstasjonene, på eget område.

NB! til bedrifter: Deklarering av farlig avfall vil fremover skje elektronisk. Ta kontakt med oss for mer informasjon og assistanse, eller se www.avfallsdeklarering.no

OBS!

 • Enkelte bransjer har mye miljøfarlig avfall, se under bedrifter og eksempelvis bygg og anlegg.
 • Enkelte fraksjoner er også uthevet under bedrifter, eksempelvis oljeforurenset masse
 • Medisinrester leveres apoteket.
 • Tomme malingsspann leveres også inn som farlig avfall

Hvorfor samle inn farlig avfall?

30.000 tonn miljøfarlig avfall er på avveie i Norge!
Inneholder stoffer som eksempelvis PCB, klorparafiner, PVC, fluorholdige gasser, nikkel, bly, ftalater og kvikksølv – for å nevne noe. Les mer under «giftstoffer» hvis du vil vite mer.

Miljøfarlig avfall forurenser miljøet for mennesker og dyr. En liten oljeskvett som søles ut på bakken kan komme opp i grunnvannet flere kilometer borte, og et halvt drikkeglass med olje er nok til å ødelegge 100.000 liter drikkevann! Blir miljøfarlig avfall helt ut i vasken eller toalettet vil det dukke opp igjen i bekker, innsjøer og fjorder. Dette forsvinner ikke bare du har fått det ut av huset.

 

Hjelp oss å gjøre landet vårt mindre giftig 5